මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂොක්ජිගේ ඝාතනයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ වෙබ් මාධ්‍යවේදීගේ  සංසදය විසින් සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් අද (25)  ශ්‍රී ලංකාවේ සෞදි තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්විණි.
 
ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක