(ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු)
                   
වයඹ පළාත තුළ ක්‍රියාත්මකව පැවැති ඇදිරිනීතිය අද (15)  අලුයම ඉවත් කරනු ලැබු පසු සාමාන්‍ය ජන ජිවිතය සුපුරුදු අයුරින් යථා තත්ත්වයට පත්ව තිබු බව හලාවත ප්‍රදේශය පුරා සිදු කළ සංචාරයකින් පසු දැකගත හැකිවිය‍.

සියලු සිසුන් සඳහා අධ්‍යාපන කටයුතු ලබාදීමට රජයේ හා පෞද්ගලික පාසල් විවෘත කර තිබු නමුත් සෑම පාසලකටම දරුවන්ගේ පැමිණීම අඩු මට්ටමක පැවති බව අධ්‍යාපන බලධරයෝ පැවසුහ.

සෑම පාසලක් අසලම යුද හමුදාව හා පොලිසිය සිටිනු දක්නට හැකිවිය. ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදී සිටි ධීවරයින්ට සාර්ථක මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිව තිබු නමුත් මාළු මිල පහත බැස තිබිණි. 

හලාවත නගරය හා අවට ප්‍රදේශවල ආයුධ සන්නද්ධව යුද නාවික පොලිස් මුර සේවාවක් ක්‍රියාත්මකව කර තිබේ.