(මොහොමඩ් ආසික්)

බලපත්‍ර නොමැතිව අනවසරයෙන් කොස් ලෑලි සහ ලී තොගයක් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක්  පුද්ගලයෙක් සමඟ අද  (12)  කටුගස්තොට පොලිසියේ නිළධාරින් විසින් පොල්ගොල්ල  ප්‍රදේශයේදී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබේ.
 
පොල්ගොල්ල  ප්‍රදේශයේ ධාවනය වූ මෙම ලොරි රථය පරීක්ෂා කළ පොලිසිය එහි අනවසරයෙන් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කොස් දැව තොගය  සොයා ගෙන ඇති අතර එහි කොස් ලෑලි 16 ක් පරාල 10 ක් සහ කුට්ටි කරන ලද කැබලි 10 ක්  ඇතුළුව කැබලි 36 ක් එහි තිබී පොලීසිය මගින් සෙයා ගෙන තිබේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් එක් සැකකරුවකුද අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර  ඔහු පොලිස් ඇප මත  මුදා හරනු ලැබීමට පියවර ගෙන ඇති අතර වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැව වාර්තාව ලබා ගැනීමෙන් පසුව සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.