(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ඉදිරි වසර දෙක ඇතුළත මෙරට ක්‍රියාත්මක සියලු අධිවේගී මාර්ගවල ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ සමන් ඕපනායක මහතා පැවැසීය.

අධිවේගී මාර්ගවල දැනට ක්‍රියාත්මක වන මුදල් මගින් ගාස්තු ගෙවීම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් දක්වා වැඩි දියුණු කරමින් තිබෙන බවත් 2020 වනවිට සියලු අධිවේගී මාර්ගවල ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් හෙතෙම කීය. 

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය තුළ පමණක් බව කී ඕපනායක මහතා වඩාත් වැඩිදියුණු කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමේ පහසුකමක් යටතේ වාසි රැසක් ලැබිය හැකි බව ද කීවේය.

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමේ පහසුකම ඉදිරියේදී අනෙකුත් අධිවේගී මාර්ගවල ස්ථාපිත කරන බවත් එම ක්‍රමය භාවිත කරමින් ගෙවීම් කරන මඟීන්ට විශේෂ වට්ටම් ලබාදීමේ හැකියාවක් ඇති බවත් හෙතෙම කීය.

එක් අධිවේගී මාර්ගයකින් ඇතුළු වූ පසු අනෙක් අධිවේගී මාර්ගවල මෙම පහසුකම භාවිත කළ හැකි අතර කෙටි පණිවුඩ මගින් ගෙවීම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි බව ද ඕපනායක මහතා පැවැසීය.

මේ සඳහා විශේෂ (එන්.එෆ්.සී) කාඞ්පතක් නිකුත් කිරීමට නියමිතය. කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය සඳහා දැනට ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා කැලණිය තොරණ හන්දිය, ජා ඇල හා සීදූව හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවල පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇතැයි ඔහු කීවේය. 

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ  www.exway.rda.gov.lk  වෙබ් අඩවියට පිවිස ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීමේ පහසුකමට ලියාපදිංචි විය හැකි බවත් කාඞ්පත රථයේ සවි කිරීමට පමණක් ඉහත ස්ථානවලට පැමිණීම ප්‍රමාණවත් යැයි ද ඕපනායක මහතා කීය.

වැඩිදුර විස්තර 1969 අංකය ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකි බව ඕපනායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.