(මොහොමඩ්  ආසික්)
 
හජ් උත්සවය නිමිත්තෙන් දිවයිනේ සියලු මුස්ලිම් පාසැල් සඳහා අගෝස්තු මස 15 සහ 16 යන දෙදින නිවාඩු ලබා දීමටත් ඒ අනුව දෙවන වාරය සඳහා නැවත පාසැල් විවෘත කිරීම ලබන අගෝස්තු 19 වන දා දක්වා කල්දැමීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.
 
ලබන 10 වන දින නිවාඩු ලබා දීමෙන් අනතුරුව නැවත 15වනදා මුස්ලිම් පාසල් විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණද, මේ මස 12 වනදාට යෙදෙන හජ් උත්සව දිනය හේතුවෙන් 15 සහ 16 යන දෙදිනද නිවාඩු ලබා දෙන ලෙස  විවිධ පාර්ශව  විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් සලකා  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මෙම තීරණය ගනු ලැබ තිබේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් වන චක්‍රලේඛය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් දිවයිනේ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ කොට්ඨාස භාර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත යොමු කරනු ලැබ තිබේ.
 
 
ඒ අනුව අමතරව ලබා දෙනු ලබන 15 සහ 16 යන දෙදින වෙනුවෙන් මේ මස 24 සහ 31 යන සෙනසුරාදාවන්හි  පාසැල් පැවැත්විය යුතුබවත් එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙයි.