( රොමේෂ් මධුෂංඛ)

මන්නාරම, පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනීවලෙහි  සිදු කල  කැනීම් කටයුතු අද (14) සිට තාවකාලික නවතා දැමූ බව විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

අධිකරණයේ පවතින නඩු කටයුතු වෙනුවෙන් සහ  කැනීම් කටයුතු සිදු කරන අනෙකුත් නිලධාරීන්ගේ රාජාකාරි කටයුතු වෙනුවෙන් කැනීම් කටයුතු තාවකාලකව නවතා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති අතර  නැවත කැනීම් කටයුතු නොවැම්බර් මස 27 වන දින ආරම්භ වේ.

මන්නාරම් සමූහ මිනීවලෙහි දින 105 ක් පුරාවට සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී  මිනිස් සිරුරු ඇටසැකිලි 235ක් හමු වූ බවටත් ගොඩගත් සිරුරු 235න් සම්පූර්ණ සිරුරු කොටස් 229 කට අදාළ සිරුරු අස්ථි ‍තමන්ගේ භාරය යටතේ මන්නාරම අධිකරණ සංකීර්ණයේ විශේෂිත කුටියක තැන්පත් කර ඇති බව  වෛද්‍යවරයා පැවසුවේය.

එම සිරුරු 235න් ළමුන්ගේ බවට සැකකෙරෙන සිරුරු 18 ක්  ඇත.

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ලේ කඩා ඉවත් කිරීමෙන් පසු  මන්නාරම එමිල් නගර් ප්‍රදේශයට ගෙන ගිය  පස් ගොඩක තිබි මාර්තු 26 වැනිදා අස්ථි කොටස් තොගයක් හමුවීමෙන් පසුව මෙම  පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.