(දසුන් රාජපක්ෂ වාලච්චේනේ සිට)

අභාවයට ගොස් තිබෙන වාලච්චේන රජයේ කඩදාසි කම්හල නොබෝ දිනකින් නැවත විවෘත කිරීමට නියමිත බව කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමනාකරණ, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද (5) සඳහන් කළේය.

කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාවේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා රුපියල් කෝටි 80 ක මුදලක් වැය වනු ඇති බව අපේක්ෂා කළ ද රජයේ අනිකුත් ආයතනවල සහය ඇතිව අඩු වියදමක් දරා එම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන බව විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

රජයට අවශ්‍ය කඩදාසි නිෂ්පාදන විදේශ රටවලින් ගෙන්වීමට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන නිසා මෙම කර්මාන්ත ශාලාවෙන් එම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අපේක්ෂිත බව අමාත්‍යවරයා කීය.

මේ වනවිට වාලච්චේන කඩදාසි කම්හලට අවශ්‍ය ජලය සහ විදුලිය ලබා ගෙන තිබෙන අතර ඉන්දියාවේ තාක්ෂණික ඥානය ලබාගෙන කඩදාසි නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍ර සූත්‍රවල අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව ජාතික කඩදාසි සංස්ථාවේ සභාපති විමල් රූපසිංහ මහතා පැවසීය. 

නාවික හමුදාවේ යාන්ත්‍රික ඉන්ජිනේරු බලකාය යන්ත්‍රසූත්‍රවලට අවශ්‍ය විදුලිය ලබාගැනීමේ කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව සදහන් කළ ඒ මහතා තම අපේක්ෂාව වන්නේ පාසල් පෙළපොත්වලට අවශ්‍ය කඩදාසි මෙම කම්හල හරහා නිශ්පාදනය කර ජාතික අවශ්‍යතාවයක් වන දේශීය කඩදාසි අවශ්‍යතාව සපුරාලීම බව ඒ මහතා කියා සිටියේය.

1952 වසරේදී වාලච්චේන රජයේ කඩදාසි කම්හල ආරම්භ කළ අතර 1994 වසරේදී එහි නිෂ්පාදන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වී තිබිණි.