(ලුණුගල ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

පසුගිය දින‍ දෙක තිස්සේ නොකඩවා ඇදහැලුන ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම
වැව්,අමුණු,ගංගා පිටාරගැලිම් හා නාය යෑම් නිසා අද (21) දහවල් වනවිට පවුල් 587ක 2335 දෙනෙකු
අවතැන්ව සිටින බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක රවින්ද්‍ර කුමාර
මහතා පැවසිය.


මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්ඔය, කුඹුක්කන්ඔය, වළවේ ගඟ, මැණික් ගඟ, විල්ඔය, හැඩ ඔය ඇතුලු ගංගා
ජලයෙන් පෝෂණය වන දෙටගමුව, කිරිඉබ්බන්ආර, මිගහඅරාව, කිතුල්කටුව, හඹරළුව, අක්කර දෙක, මරගල,
වෙහෙරගල, ඇතුලු ගංගාවන් සියල්ලම අඩි 5-6 උසට ජලය පිටාර ගැලීම නිසා දිස්ත්‍රික්කයට ගංවතුර
තත්වයක් ඇතිවූ බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 190ක් හානියට පත්ව එක් ජීවිත අනතුරක් සිදුවූ බව
රවීන්ද්‍ර කුමාර මහතා කීය.

අවතැන් වූ අයගෙන් නිවාසවලට යාමට නොහැකිව සිටින පවුල් 90ක 200ක් පමණ දෙනා තවමත්
කඳවුරු 6ක සිටින බව කියයි.

දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර හා නාය යෑම් නිසා මාර්ග අවහිර වී, විදුලි රැහැන් බිමට වැටී, ජල මාර්ග අවහිර වී තිබේ
මේ වනවිටත් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි පවතින බව සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා කියයි.