(රංජන් කස්තුරි)

ජනාධිපතිවරණයේදී රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතා කිරීම්වලට සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම්වලට ඝෘජුව හෝ වක්‍රව හෝ ආධාර අනුබල ලබාදෙන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවට මැතිවරණ කොමිසන් සභාව අනතුරු අඟවා තිබේ.

බස්නාහිර පළාතේ ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් කොළඹට කැඳවා ඉකුත් දා මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ බලධාරීන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම කර ඇතැයි වාර්තවේ.