(රංජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය ආයතනවලට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්ට පුහුණුව ලබාදීම මහමැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර සතියක් යනතුරු අත්හිටුවන්නැයි මැතිවරණ කොමිසන් සභාව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට නියම කර තිබේ.

උපාධීධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම හරහා දේශපාලනමය ප්‍රවර්ධනයක් සිදුකරන බවට මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි ලැබෙමින් තිබෙන බවද එම නිසා ඒ පියවර ගත් බවද මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට යවා ඇති ලිපියේ සඳහන් වේ.

රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ අනුමැතිය ලබා විධිමත්ව ලබාදුන් පත්වීම් ද ඉකුත් ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී හා අනෙකුත් ඡන්ද විමසීම් වලදී අත්හිටවූ බවද මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.