අජන්ත කුමාර අගලකඩ‍

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.එල්.එල්.එස්.චාල්ස් මහත්මිය නැවත එම ධූරයට පත්කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

චාල්ස් මහත්මියව රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් කර විශ්‍රාමික නාවික හමුදා නිලධාරීයකු එම තනතුරට පත් කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය ඉකුත් සතියේ පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කර තිබිණි.

චාල්ස් මහත්මිය රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙන් ඉවත් කිරිමේ යෝජනාවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද ගිය සතියේ විරුද්ධ වී තිබිණි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (5) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා රේගු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් මහත්මිය ඉවත් කර විශ්‍රාමික නාවික හමුදා නිලධාරීයකු පත් කිරිමට ගත් තීරණය ඉවත් කර ගන්නා බව පවසා ඇත.