සිය වෙබ් අඩවිවල  ෆේස්බුක් ලයික්බොත්තමභාවිත කරන සමාගම්වලට එරෙහිව දත්ත පරිශීලිකයන්ගේ දත්ත එකතු කිරීමේ චෝදනාව යටතේ පියවර ගත හැකි යැයි යුරෝපා සංගම් අධිකරණය අද (29) ප්‍රකාශ කළේය.

පරිශීලකයන්ගේ දත්ත ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සමාජ ජාලය වන ‘ෆේස්බුක්’ වෙත දත්ත හුවමාරු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙමින් සිය සමාගම්වලට අයත් වෙබ් අඩවිවල ‘ලයික්’ (කැමැත්ත පළ කිරීමේ බොත්තම) අවස්ථාව සලසන සමාගම්වලට එරෙහිව දත්ත එකතු කිරීමේ චෝදනාව යටතේ පියවර ගත හැකි බව එම අධිකරණය සඳහන් කළේය.

සමාජ ජාල තුළ සමාගම් සිය නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමට උත්සාහ කරන බැවින් අන්තර්ජාල වෙළෙඳාම තුළ වෙබ්අඩවි ‘පලගින්ස්’ සුලබ අංගයකි. එහෙත් මේ ක්‍රියාවලි තුළදී දත්ත හුවමාරු වන බැවින් පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ දත්ත උල්ලංඝණය වීමේ අවදානමක් ඇතැයි විචාරකයෝ පෙන්වාදෙති.

ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය හා සම්බන්ධව තිබෙන ‘ලයික්’ බොත්තම භාවිත කරමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ දත්තවල පෞද්ගලිකත්වය අදාළ නීති රෙගුලාසි උල්ලංඝණය කඩ කර ඇතැයි ජර්මානු අන්තර්ජාල විලාසිතා සහ රෙදිපිළි සමාගමකට එරෙහිව පියවර ගැනීමට එරට පාරිභෝගික අධිකාරිය ඉකුත් දා පියවර ගත්තේය. යුරෝපා සංගම් අධිකරණය ඉහත තීන්දුව දුන්නේ එම සිදුවීමෙන් පසුවය.

රොයිටර් ඇසුරිනි 

055