(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කිලිනොච්චියේ පිහිටි තාක්ෂණ පීඨය ඊයේ (26) සිට සතියක පමණ කාලයක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට විශ්වවිද්‍යාල පාලක සභාව තීරණය කළ බව යාපනය විශ්වවිද්‍යාල උප කුලපති මහාචාර්ය රත්නම් විග්නේශ්වරන් මහතා පැවසීය.
 
තාක්ෂණ පීඨයේ නවක වද සිදුවීමක් පාදක කර ගනිමින්  ඇති වූ බහින්බස් වීමක් හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල පීඨය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පාලක සභාව තීරණය කර ඇත.
 
තාක්ෂණ පීඨයේ ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය සමථයකට පත්වූ විගස පීඨය නැවත ආරම්භ කරන බවද අදාළ සිදුවීම සඳහා විනය පරික්ෂණයක් පවත්වන බවද  උපකුලපතිවරයා පැවසීය.