(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
යාපනය, කයිට්ස් සිට එළුවතිවු සහ අනලතිවු දූපත් සඳහා මගී ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් එලුතාරකයි නැමති සුඛෝපභෝගී මගී නෞකා සේවාවක් අද (14) සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව  ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.
 
වායුසමීකරණ පහසුකම් සහිත නෞකාවක් යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත නිල වශයෙන් පවරා දීමද එම අමාත්‍යංශය මගින් සිදුකෙරිණි.
 
රුපියල් මිලියන 137 ක මුදලක් මෙම මගී ප්‍රවාහන නෞකාව සඳහා ආයෝජනය කර ඇති අතර එය කොළඹ නැව් තටාකාංගනය නිෂ්පාදනය කර ඇත. මෙම මගී නෞකාව තුළ මගීන් 100 කට පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකිය. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නීරීක්ෂණය යටතේ නව කාර්ය මණ්ඩලයක් පුහුණු කටයුතුවල නිරතව සිටිති.
 
මෙම මගී ප්‍රවාහන නෞකාව යෙදවීමත් සමග එළුවතිවු දුපතේ ජීවත්වන පවුල් 500 කගේ සහ අනලතිවු දූපතේ ජීවත්වන පවුල් 250 කගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ඉටුකෙරෙනු ඇත.
 
ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතා, යාපනය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.මුරලිතරන් මහතා, කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය ලේකම් මංජුලාදේවී සදීසන් මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එලුතාරකයි මගී ප්‍රවාහන නෞකාව නිල වශයෙන් භාරදීමේ අවස්ථාවට එක්වූහ.