(රංජන් කස්තුරි)
 
කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි මහපොළ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කර වරායට අවශ්‍ය සේවකයන් පුහුණුකිරීම ආරම්භ කරන බව වරාය අධිකාරියේ සභාපති දයා රත්නායක මහතා පැවසීය.
 
අලුතින් වරාය ආශ්‍රිත රැකියාවලට පිවිසෙන තරුණ තරුණියන්ට එම මධ්‍යස්ථානයේදී තාක්ෂණික හා අධ්‍යාපනික පුහුණුව ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරන බවද වරාය සභාපතිවරයා කීය.
 
බොහෝ තරුණ තරුනියන් නාවික ක්ෂේත්‍ර රැකියා සඳහා යොමුවීමේ දැඩි කැමැත්තකින් පසුවන බවද ඔවුන් නිසි පුහුණුවක් ලබාදී විදෙස් රැකියා සඳහා යොමුකළ හැකි බවද දයා රත්නායක මහතා පැවසීය.
 
ඉකුත් ආණ්ඩු සමයේදී වරාය පරිශ්‍රයේ පිහිටි මහපොළ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය කිසිදු ඵලදායී කාර්යයකට යොදා ගෙන නැතැයි පැවසූ දයා රත්නායක මහතා වරාය ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රයන්හි පුහුණුව සඳහා එම මධ්‍යස්ථානය භාවිතයට ගැනීමෙන් තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියා ගැටලුවටද විශාල පිටිවහලක් වන බවද කීවේය.
 
වරාය අධිකාරිය සතුව හොඳ මානව සම්පතක් පවතින බවද එය වරාය අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බව වරාය සභාපතිවරයා කීය.