(රංජන් කස්තුරි )                                          

ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන්ට ජනාධිපති සමාව ලබාදෙන්නැයි අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් සාම සමුළුව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් රටට සේවයක් කළ ප්‍රකට භික්ෂු නමක් බවද උන්වහසේට නිදහස ලබාදීම බෞද්ධයින්ගේ පමණක් නොව අන්‍යාගමිකයින්ගේ ද සතුටට හේතුවනු ඇතැයි ද අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් සාම සමුළුවේ නියෝජිත එස්.එල්.එම්. හනීෆා මදනීගේ අත්සනින් යුතුව ලිපියක් යවමින් එම සංවිධානය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

තවද වසර ගණනාවක් තිස්සේ දේශපාලන සිරකරුවන් ලෙස සිටින්නන් නිදහස් කරන ලෙසද  එම සංවිධානය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.