සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය ධුරයෙන් තමා ඉවත් වන මලික් සමරවික්‍රම මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. 

ජනතාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තෝරා පත් කරගෙන ඇති බවත් ඊට ගෞරව කරන බවත් මලික් සමරවික්‍රම මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

තමා අමාත්‍ය ධුරය දැරූ සමයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයන 50% කටත් වඩා වැඩි අගයකින් වැඩි වූ බවත් එම කාලයේ දී සෘජු විදෙස් ආයෝජන ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.6ක් ලැබුණු බවත් එහි සඳහන් වේ.

එම සෘජු විදෙස් ආයෝජනය ප්‍රමාණය වසර 40කදී ලැබුණු සමස්ත විදෙස් ආයෝජන වලින් 31% ක් යැයි ද එහි සඳහන් ය. 

එම සමයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 36.4ක ව්‍යාපෘතිවලට ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ බවත් ඒ තුළින් 94,000කට රැකියා අවස්ථා හිමි වූ බවත් එහි දැක්වේ.

මෙම පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසානයේදී ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව ද මලික් සමරවික්‍රම මහතා නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ දැක්වේ. 

 

055