හිටපු මධ්‍යම පළාත්  ඇමැති   තිලිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා  අද (10) එක්සත් ජාතික පෙරමුණු  සාමාජිකත්වය ගෙන  තිබේ.


හිටපු පළාත් අමාත්‍යවරයා  එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ  මහතා හමුවී සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එම පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ගත් බව  එක්සත් ජාතික පෙරමුණු  ආරංචි මාර්ග පවසයි. 


තිලිණි බණ්ඩාර තෙන්නකොන් මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය රජයේ මධ්‍යම පළාත් ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු පිළිබඳ හිටපු  අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

(36698)