(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට පසුගිය වසරේ වෙන්කළ මුදලින් 77%ක්ම වියදම් නොකර ආපසු භාණ්ඩාගාරය වෙත යවා ඇතැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරල මහත්මිය විසින් බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේ ඉකුත් දා කරන ලද නිරීක්ෂණ චාරිකාවකදී අනාවරණය වී තිබේ.
 
අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් බන්දුල ජයසිංහ මහතාගෙන් මේ පිළිබඳව කරන ලද විමසීමකදී ඒ මහතා පැවසුවේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට 2018 වසරේ වෙන්කරන ලද මුදලින් වියදම් කර ඇත්තේ 23%ක් පමණක් බවය.