හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ

අධික ගංවතුර තත්වයත් සමග පුත්තලම  - අනුරාධපුර මාර්ගයේ  ගමනාගමන කටයුතු වලට අද (21) අළුයම සිට බාධා එල්ලවෙමින් ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමණාකරන ඒකකය පවසයි.

අද උදෑසන වන විට මෙම මාර්ගයේ  කිලෝ මිටර් 3 කට ආසන්න දුරක් ජලයෙන් යටවීම නිසා වාහන හිමිකරුවන් දැඩි අවදානමෙන් ගමන් කරන ආකාරය දැක ගත හැකිවිණි.

කෙසේනමුත් ආපදා කළමණාකරන ඒකකය පවසා සිටියේ මෙම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේදී අවධානයෙන් ගමන් කරන ලෙසත් අධික වේගවෙන් ජලය පිරි මාර්ගය හරහා ගමන් නොකරන ලෙසත්ය.

මී ඔය පාලම තුළින් ජලය පුත්තලම කලපුවට බැසයාමේ ප්‍රමාණවත් කම නොමැති වීම සමග එම ජලකඳ මෙම මාර්ගයේ කුඹුරු යායේ අඩි 4කට ආසන්න ජල කඳ මාර්ගය මැදින් ගලා යාම සිදුවන බව කියයි.