නිත්‍යනුකූල නොවන අයුරින්  දකුණු කොරියාවේ රැදී සිටින  ශ්‍රමිකයින් සඳහා  එරටින් පිටත්වීමට  පොදු සමා කාලයක් ලබා දී ඇතැයි  විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කියයි.


 එය ඔක්තෝබර් මස 01 වැනිදා සිට 2019  මාර්තු 31 දක්වා වලංගු වේ.


මෙම කාලය තුළ කොරියානු රටෙන් පිටවන ශ්‍රමිකයින්ට නීත්‍යනුකූල නොවන ආකාරයට එරට රැදීසිටීම නිසා පනවනු ලබන නැවත පැමිණිමේ තහනමද සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමට කොරියානු රජය තීරණය කර ඇත.


නීතිවිරෝධි අයුරින් රැදීසිටීම හේතුවෙන් එරට බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන පිටුවහල් කළහොත් වසර 10ක කාලයක් දක්වා නැවත පැමිණිමේ තහනමක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
 
මෙම පොදු සමා-කාලය තුළ පිටත් නොවී තවදුරටත් නීතිවිරෝධී අයුරින් කොරියාවේ රැදීසිටින ශ්‍රමිකයින් අත්අඩංගුවට ගෙන කඩිනමින් එරටින් පිටුවහල් කිරීමට කටයුතු  කරන බවද  කොරියානු රජය දැනුම් දී තිබේ.
 
එසේම තමාගේ සුපුරුදු සේවා ස්ථානයට අමතරව තාවකාලිකව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව සේවයේ යෙදීම නීත්‍යනුකූල නොවන හෙයින් එසේ සිදුකරන ශ්‍රමිකයින් වෙතොත් කොරියාවේ රැදී සිටීමට අවශ්‍ය කරන නීත්‍යනුකූල වීසා ඔවුන් සතු වුවද අත්අඩංගුවට ගෙන වහාම එරටින් පිටුවහල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.
 
තමාගේ ඥාතීන් දකුණු කොරියාවේ නීතිවිරෝධීව රැදී සිටීනම් මෙම පොදු සමා කාලය තුළදී ඔවුන් ලංකාවට  ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ලෙස කටයුතු කරන මෙන් ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
 
 (36698)