ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කර 60 වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කළ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනයක් හා භික්ෂූන් වහන්සේලා 145නමක් වෙනුවෙන් සපිරිකර දක්ෂිණාවක් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ බණ්ඩාරනායක ශාලවේදී පැවැත්විණි.

 
එම දානමය පිංකමේදී විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් ගල්කිස්ස බෞද්ධායතනාධිපති දිවියාගහ යසස්සී නා හිමියන් වෙත පිරිකර පිළිගැන් වූ අයුරු ඡායාරූපයන්හි දැක්වේ.
 
(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)