(අංජුල මහික වීරරත්න ) 

වෘත්තිය ජනහඬ උද්ඝෝෂණය මීට සුළු මොහොතකට පෙර  ලිබර්ටි වටරවුමේදී  ආරම්භ කෙරිණි.

රැස්වීමට  පාක්ෂිකයෝ රැසක් එක්ව සිටින අතර  හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  පස්වරු 2.00 ට පමණ  එම ස්ථානයට පැමිණිමට නියමිතය.

හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයින්ට   උද්ඝෝෂණය  ඇමැතිම සඳහා  ජංගම රථයක්ද  උද්සඝෝෂණ භූමියේ සකස් කර ඇත. 

 

(ඡායාරූප- ඉෂාන් සංජීව )