(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට පෙර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෙනසක් සිදුවිය යුතු බව හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා ලංකාදීපයට පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණය ජයගැනීම සඳහා අලුත් අදහස් වලට ඉඩදෙමින්  අලුත් මාවතක් ඔස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගමන් කර යුතුව ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.

පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් මේ නව පෙළගැස්මට ඉඩ දිය යුතු බවත් සඳහන් කළ තිස්ස අත්තනායක මහතා නායකත්වය සහ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා  පිළිබඳ පවතින  අර්බුදය ඉතා ඉක්මනින් විසඳා ගත යුතු බවත් සඳහන් කළේය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය දේශපාලන පක්ෂවලට වඩා පුද්ගලයා ඉලක්ක කරමින් සිදුකෙරෙන බැවින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා ප‍්‍රකාශයට පත් කළ පසු තමන් තීන්දුවක් ගන්නා බවත් තිස්ස අත්තනායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.