(ඩයනා උදයංගනී)

ජාතික වකුගඩු රෝග අරමුදලේ කටයුතු වඩාත් කාර්යක්‍ෂම කිරීමට හා එම අරමුදල ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් අධීක්‍ෂණ මණ්ඩලයක් පත්කිරීමටත් අරමුදලින් ප‍්‍රතිලාභ සැලසීම වෙනුවෙන් ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (23) අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් සඳහා මෙම අනුමැතිය ලැබී ඇත.

හේතු හඳුනා නොගත් නිධන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන අඩු ආදායම්ලාභීන්ට විධිමත් ප‍්‍රතිකාර ලබාදීම, රෝග නිවාරණය සහ සුබ සාධන සේවාවන් ලබාදීම වෙනුවෙන් මෙම අරමුදල පිහිටුවා තිබේ.

වකුගඩු රෝගය පිළිබඳ දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් ,රෝගය කලින් හඳුනාගැනීමේ වැඩසටහන් , රෝගීන්ට ප‍්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම වැනි වැඩසටහන් මෙම අරමුදල මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවේ දැක්වේ.