(සිතුම් චතුරංග - මඩුකන්ද)

(ක්‍රිෂාන් ජයරුක්  - මාතර)

(දිපාල් සිල්වා - බටපොල)

(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ - අටුලුගම)

(ළහිරු හර්ෂණ - කොළඹ)

 (ටී එල් ජව්ෆර්කාන්-මඩකලපුව)

(සිරංගිකා ලොකුකරවිට -ගාල්ල අක්මීමණ)

(කාංචන කුමාර ආරියදාස- දඹුල්ල)

(රොමේෂ් මධුසංඛ-වන්නිය)

(ප්‍රියානි මංගලිකා - නිකවැරටිය)


(ප්‍රසන්න පත්මසිරි - බදුල්ල)

(රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්)

මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් අද(05) දිනයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ජනතාව උදෑසන පටන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණෙමින් සිටිති.
සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට යටත්ව එම කටයුතු සිදුවන අතර, ආරක්ෂාවද සපයා ඇත.