ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ වෘත්තීය සංගම් 30ක් එක්ව සැප්තැම්බර් 26 සහ 27 යන දෙදින තුළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

වැටුප් විෂමතා සහ අධික වැඩ ධාරිතාව හේතුවෙන් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

පසුගිය මාර්තු මාසයේදී ද ගුරු සංගම් එක්දින සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරත වූ බවද, එහිදී ඉලක්ක කරගත් කරුණු ඉටුනොවූ බවද ජයසිංහ මහතා කීය.

වැඩවර්ජනයට අමතරව ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් සැප්තැම්බර් 26 වන දින කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී විරෝතාවක නිරතවීමට නියමිත බවද ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා වන මහින්ද ජයසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

(16844)