ඩි.ජී.සුගතපාල සහ තිලකරත්න දිසානායක

ගාල්ල සහ ගම්පහ පෙදෙස්වල ගනුදෙනුකරුවෝ පිරිසක් මූල්‍ය ආයතනයක් වසා දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් සහ සිය තැන්පත් මුදල් ආපසු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා අද (26) උද්ඝෝෂණයක නිරත වුහ.

මෙහිදි ගාල්ල ශාඛා කළමනාකරු කියා සිටියේ මේ වනවිට ස්ථිර තැන්පත්කරුවන් 2447කගේ රුපියල් බිලියන 1.7ක් ද ඉතිරි කිරිමේ ගිණුම් හිමියන් 5480කගේ බිලියන 1.5ක්ද තිබෙන බවයි. මාර්තු මාසයේ සිට තම ශාඛාවේ සේවක පිරිස පඩි නැතිව වැඩ කල බවත් ඒ අතර පසුගිය 22 වනදින මහ බැංකුවේ නිලධාරින් පැමිණ ශාඛාව වසා දැමු බවත් කියා සිටි කළමනාකරු අසරණ ජනතාවගේ මුදල් ලබා දිමට රජය මැදිහත්විය යුතු බවද කියා සිටියේය.

ගම්පහ පෙදෙසේ විරෝධතාවයට එක්වූ වැඩිහිටි  තැන්පත්කරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් විශ්‍රාම යාමෙන් පසුව මුලු  අර්ථසාධක මුදලම  මෙම මූල්‍ය ආයතනයෙහි තැන්පත් කළ බවත්   මහ බැංකුවෙහි පාලනය යටතේ පැවති මෙම ආයතනය වසා දැමීම හේතුවෙන් පත්ව සිටින තත්ත්වය සලකා සිය තැන්පතු ආපසු ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි. 

(ගාල්ල - සුගතපාල)

(ගම්පහ - තිලකරත්න දිසානායක)