(ජයන්ත සමරකෝන්)

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ කටයුතු අවසන් වීමත් සමඟ කොළඹ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 4 ඇතුළුව පාසල් 97 ක් හා ඡන්ද පොලවල් 293 ක් ජිවානුහරණය කිරිම අද (7) ආරම්භ කළ බව කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුනි මහතා අද (7) පැවසීය.

කොළඹ ඡන්ද ගණන් කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස පැවති කොළඹ රාජකීය, ඩී.එස්., තර්ස්ටන්, හා ඉසිපතන යන විද්‍යාල ප්‍රථමයෙන්ම ජීවාහුහරණය කිරිම සිදුකරන බවද ඒ මහතා කීය.

ඒ සමඟම මෙම පාසල් හා ඡන්ද පොළවල් සියල්ලම ඩෙංගු මදුරු මර්ධන කටයුතු සඳහා දුමායනය කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.