(ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

කාසල්රී සහ මාවුස්සාකැලේ ජලාශ පිටාර මට්ටමට ආසන්නව ඇති බව එම ජලාශය භාර ඉංජිනේරුවෝ පවසති .

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් මධ්‍යම කදුකරයේ විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතියි.

කාසල්රී ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටම දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් තව දුරටත් වැසි සහිත කාලගුණය පැවතියහොත් වාන් දොරටු විවෘත කිරීමට සිදුවන බවත් ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවෝ පැවසූහ.

ලක්ෂපාන ජලවිදුලි බලාගාර සංකීර්ණයට අයත්, විමලසුරේන්ද්‍ර, කැනියෝන්.ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන හා පොල්පිටිය යන ජල විදුලිය බලාගාර 05 සඳහා විදුලිය උත්පාදනයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය සැපයෙන්නේ මෙම ජලාශ දෙකෙනි.

විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයද පිටාර ගලමින් පවතින අතර පවතින වර්ෂාව නිසා කැළණි ගගේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බැවින් එහි ජලය පරිහරණය කරන ජනතාව සැලකිල්ලෙන් සිටින ලෙස ආපදා කලමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.