(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ආර්ථීකය මෙහෙයවීම සඳහා මෙතෙක් පැවති ජාතික ආර්ථීක සභාව අහෝසි කර, ඒ වෙනුවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන කාර්යංශය නමින් නව ආයතනයක් පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් සංදේශයට ඉකුත් 18 වැනිදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේ දී අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරණයේ දී ඉදිරිපත් කරන ලද ‘රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් අරමුණ ළඟා කර ගැනීම සඳහා 2020-2025 කාල වකවානුව තුළ ආර්ථික අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම නව ආයතනය ආරම්භ කෙරේ.

ආර්ථීක වර්ධන වේගය 6.5% කට වැඩි අගයකට පවත්වාගෙන යාම ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 6500 දක්වා වැඩිකිරිම, සේවා වියුක්ති අනුපාතය 4% ට අඩු අගයකට ගෙනඒම, උද්ධමනය 5% කට අඩු අගයකට ගෙනඒම, අයවැය හිඟය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 4% කට වඩා අඩු කර ගැනීම, රුපියලේ අගය ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම, පොලී අනුපාතය තනි ඉලක්කමකට ගෙන ඒම යන ආර්ථික ඉලක්ක කරා රට මෙහෙයවීම මෛගින් අපේක්ෂිතය.

මීට පෙර සිටි ජනාධිපතිවරුන් විසින් ස්ථාපනය ලද ජාතික ආර්ථීක සභාව සහ උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ ඒජන්සිය අහෝසි කර ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන කාර්යාංශය ස්ථාපනය කෙරෙනු ඇත.

මෙම නව කාර්යාංශය ජනාධිපතිවරයාගේ මෙහෙයවීම මත හා මුදල් ඇමැතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.