(ජයන්ත සමරකෝන්)

අලුගෝසු තනතුර සඳහා අද (02)  පැවැති සම්මුඛ පරීක්ෂණයට උපාධිධාරියකුද සහභාගීවී  සිට ඇතැයි බන්ධනාගාර මූලස්ථානය කියයි.

මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අයදුම්කරුවන් 39 දෙනෙක් කැඳවා ඇතත් පැමිණ ඇත්තේ 19 දෙනකු බවත් අමාත්‍යංශය කියයි.

ඔවුන් අපොස සාමාන්‍යපෙළ හා උසස්පෙළ සමත් වුවන් බවද එහි උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

මෙම තනතුර සඳහා අවම සුදුසුකම්  වනුයේ අපොස සාමාන්‍යපෙළ විෂයන් 6 ක් සහ සම්මාන සාමාර්ථ 2 ක් පමණි.

හෙට(03)  පැවැත්වෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අයදුම්කරුවන් 40 ක් කැඳවා  තිබේ.