(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ) 
 
අරුවක්කාලුවට යන මාර්ගය සකස් කරදීමට බලධාරීන් මැදිහත් වනතුරු කිසිවකුට නැවත එය භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව පවසා ගම්වාසීහු 100 කට ආසන්න පිරිසක් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් වසා දමමින් අද ( 2 ) විරෝධතාවයක නිරත වූහ. 

මෙම මාර්ගය මේ වන විට සිමෙන්ති සමාගමක හුණු ගල් කොරිය වෙත ගමන් කිරීමට සහ ඉදිවෙමින් පවතින අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට ගමන් කිරීමට තිබෙන එකම මාර්ගය බවත් එය අදාළ ආයතන භාවිතා කිරීම නිසා දැඩි ලෙස අබලන්ව ගමන් කිරීමට නොහැකි තත්වයක් මතුව ඇති බවත් ඔවුහු කීහ.

මෙම මාර්ගය වසර ගණනක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොතිබීම හේතුවෙන් එළුවන්කුලම හා ගගේවාඩිය ගම්මාන වෙත ගමන් කරනු ලබන ජනතාව දැඩි පීඩාවතට පත්ව ඇතැයිද, ඔවුහු පැවසූහ.

විරෝධතාව හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ වාහන ධාවනය පැය කිහිපයකින් ප්‍රමාද වී බව  වනාතවිල්ලුව පොලිසිය පවසයි. අරුවක්කාලු කසළ අංගනය ඉදි කිරීම් භාරව සිටින ආයතනය අද සිට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මැදිහත්වීම හේතුවෙන් විරෝධතාකරුවෝ දහවල් වනොවිට මාර්ගයෙන් ඉවත්වූහ.