(අංජුල මහික වීරරත්න)

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව අනුව පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තේරීම කළයුතු වන්නේ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් ජනාධිපතිවරයාට නාම යෝජනා කැඳවීම පිළිබඳ නිවේදනය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නීති ලේකම් ජනාධිපති නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා පැවැසීය.

ජනාධිපතිවරණයට නිල වශයෙන් නාම යෝජනා කැඳවීමට පෙර අපේක්ෂකයා නම් කිරීමට පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව අනුව බලයක් නැති බවද නානායක්කාර මහතා සඳහන් කළේය.

ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරා ගැනීම සඳහා පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් නාම යෝජනා කමිටුවක් පත් කරන අතර ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරා ගනු ලබන්නේ එම නාම යෝජනා මණ්ඩලය විසින් බව කී ජනාධිපති නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා එම නාම යෝජනා කමිටුව විසින් ජනාධිපති  අපේක්ෂකයා තෝරාගත් පසුව ඒ තැනැත්තාගේ නම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළයුතු බවද සඳහන් කළේය.

අදාල ප්‍රතිපාදන සහිත පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව සකස් කරනු ලැබුයේ මෙරට පළමු විධායක ජනාධිපති වූ ජේ.ආර් ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිවරයා බවද නීතිඥ නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා වැඩිදුරටත් කීය.