(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ තිබූ රුපියල් කෝටි 120ක් අතුරුදන් වී  ඇති බවට නැගෙන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම්  දි ඇත්තේ කරුණු සොයා වාර්තාවක් දෙන ලෙස  පමණකැයි අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ප‍්‍රකාශ කරයි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් අතුරුදන් වී ඇති බවට විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය  රවී කරුණානායක මහතා ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී  කරුණු දැක්වීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉහත රැස්වීමට සහභාගීව සිටි අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාට  ඒ සම්බන්ධයෙන්  කරුණු සොයා වාර්තාවක්  දෙන ලෙස දැනුම් දුන්නේ යැයි ද අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය කියයි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් අතුරුදන් වූ බවට  නැගෙන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ලබා දෙන්නට හැරෙන්ට  පරීක්ෂණයක්  පවත්වන ලෙස අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා කිසි විටකත්  දැනුම් දී නැතැයි ද අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.