ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විධායක සභාව සහ සමස්ත ලංකා කාරක සභාව අද (3) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල අපේගම දී පැවැත්විණි. එහි සේයා රූ දසුන් පහතින්

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක