(චමිල් රූපසිංහ)

ත්‍රෛනිකායික මහා නායක හිමිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද (04) මහනුවරදී පැවති විශේෂ මහා සංඝ සමුළුව

වැඩිදුර කියවන්න http://www.lankadeepa.lk/top_story/01256