අධික වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය අවට ඇති වූ ගංවතුර තත්වය වැළැක්වීම සඳහා  12 වන ගජබා රෙජිමේන්තුවේ සහ 4 වන ශ්‍රි ලංකා පාබල හමුදාවේ භට පිරිස්  වැලි කොට්ට යොදා ගනිමින්   අද (07)  පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේ ආරක්ෂක වැටක් ඉදි  කළහ.
 
ආරක්ෂක සේනා මුලස්ථානය බටහිර ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ උපදෙස් මත ගංවතුර තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයට පිවිසෙන මාර්ගය දෙපස වැලි පිරවූ බෑග් තබමින් එම පරිශ්‍රයට පිවිසෙන මාර්ගයට ජලය ගලා යාම වැලැක්වීමට කටයුතු කරනු ලැබු අයුරු .


 (36698)