(සටහන මනෝජ් හර්ෂික  - ඡායාරූපය සංජීව රත්නායක)

දුමිරිය මාර්ග තුළ සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීම රජය විසින් තහනමි කර තිබියදිත් ,විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ මුදිත මාධ්‍ය තුළින් කෙතරම් දැනුවත් වීම් කළත් එය ගණනකට නොගෙන සෙල්ෆි ඡායාරූපකරණයේ යෙදෙන පාසල් සිසුන් පිරිසක් වේයන්ගොඩ දුමිරිය ස්ථානයේ දී පසුගිය දිනක අපට දක්නට ලැබිණි.

මේ වැනිම අනුවණ ක්‍රියා හේතුවෙන් පසුගිය දිනවල අපට බොහෝ තරුණ ජිවීත රැසක්ම අහිමි වුහ.2017 ජනවාරි මස සිට ජුලි මස දක්වා කාලය තුළ දුමිරිය ආශ්‍රීත විවිධ අනතුරු හේතුවෙන් විසි අට දෙනෙකු පමණ මිය ගොස් ඇතැයි දුමිරිය ගමනාගමන අධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.