(සිතුම් චතුරංග)

අතුරුදන්වූන් සොයාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් කිලිනොච්චිය කන්දසාමි කෝවිල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහය කරන අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන් හමුවීමට විපක්ෂ නායක ආර්.සම්පන්දන් මහතා අද (12) ගියේය.

වැඩිදුර කියවන්න http://www.lankadeepa.lk/latest_news1111512