අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය

සබරගමු පළාතේ රොහල්වල පවතින තදබල වෛද්‍ය සහ හෙද නිලධාරින්ගේ හිගය මගහැරීම සදහා සේවයෙන් විශ‍්‍රාම ලැබූ  විශ‍්‍රාම ලැබූ ති‍්‍රවිධ හමුදාවේ වෛද්‍ය සහ හෙද නිලධාරීන් ඇතුළුව විශ‍්‍රාමික වෛද්‍ය සහ හෙද නිලධාරින් තාවකාලික පදනම මත බදවා ගැනීමට සබරගමු පළාත් සභාව පියවර ගන්නා බව පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා පවසයි.

සබරගමු පළාතේ වෛද්‍යවරු 218 දෙනෙකුගේ සහ හෙද නිලධාරීන් 33ක් මේ වනවිට පුරප්පාඩුව පවතින බව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා සදහන් කළේය.

මේ වනවිට වෛද්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු වෙනුවෙන් විශ‍්‍රාම ලද සහකාර වෛද්‍ය සේවයේ නිලධාරින් තාවකාලික පදනම මත යළි බදවාගෙන ඇති බවද පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසූවේය.

සබරගමු පළාත් මුල් ජනගහනය ලක්‍ෂ 21කි.

රත්නපුර සහ කෑගල්ල දිස්ත‍්‍රික් දෙකේ පළාත් මහ රෝහලක් ඇතුලූව, මුලික රෝහල්, ප‍්‍රාදේශීය රෝහල්, පර්යන්ත රෝහල්, මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා ඇතුලූව හැටකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පවතී.