(දිමුතු සදරුවන්)

රුපියල් ලක්ෂ 11 ක් පමණ වටිනා සෞඛ්‍ය උපකරණ සහ අයි සී යූ ඇඳන් තුනක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය විසින් අද (28) පානදුර මහ රෝහලට පරිත්‍යාග කළේය.

පානදුර මහ රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රාණි ගොඩකන්ද මහත්මිය වෙත මෙම උපකරණ කට්ටලය භාර දීම සිදු කළේය.

ලංවිම අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ඉංජිනේරු රොහාන් සෙනවිරත්න මහතා , ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති ඉංජිනේරු අනුරුද්ධ තිලකරත්න මහතා , ඉංජිනේරු සංගමයේ නිලධාරින් පිරිසක් සහ පානදුර මහ රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.