ප්‍රින්ස් රත්නායක

වැලිසර සිට නිවාඩුවට පැමිණි නාවික හමුදා සෙබලා සමග සමීපව කටයුතු කළ පුද්ගලයින් 10 දෙනෙක් දින අද 24 වැනිදා සිට දින 14 ක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට කටයුතු කළ බව බෙලිහුල්ඔය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක බී. එල් කේ. කුමාරසිංහ මහතා පැවසීය .
නිවාඩුවට පැමිණි සෙබලා වේරගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් වන අතර ඔහුගේ නිවැසියන් හා ප්‍රදේශයේ හිමි නමක් මෙන්ම පඹහින්න, සීලගම හා බෙලිහුල්ඔය ප්‍රදේශයන්හි පුද්ගලයින් 10 දෙනෙක් මෙලෙස ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

එම දින 14 න් අනතුරුව අවශ්‍ය වූවහොත් ඉදිරි පියයවර ගැනීමට කටයුතු කරන බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කුමාරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.