(එච් චන්දන )

පුත්තලම පොලිස් වසමට අයත් 9 බවුම හා කිවුල ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා අසාධිත කාන්තාවක් හමු වීමෙන් පසුව  ඇය සබඳතා පැවැත් වූ බව කිය නිවාස කිහිපයක පිරිස් ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට ආරක්ෂක අංශ සහ සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගෙන තිබේ.

පුත්තලම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට අයත් 9 බවුම අට්ටවිල්ළුව ප්‍රදේශයේ නිවාස 08 ක් ද , ආණමඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට අයත් කිවුල අංක 04  බෝගහයාය ප්‍රදේශයේ නිවාස 09 යක ජීවත් වන පුද්ගලයින් පිරිසක් මෙලෙස ස්වයං නිරෝධනයේ යෙදවීමට කටයතු කර ඇත.

කොරෝනා වයිරසය සම්බන්ධ අසාදිතයකු ලෙස හමුවූ කාන්තාවගේ ස්වාමි පුරුෂයාටද කොරෝනා ආසාදිත තත්ත්වයත් ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂණ කටයතු සඳහා යොමු කර තිබේ.