රුසියාවෙන් දිනක් ඇතුළත වාර්තා වූ ඉහළම කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන අද (29) වාර්තා වූ අතර එය 232ක් ලෙස දැක්විණි.

රුසියාවෙන් අද (29) පස්වරුවෙන් අවසන් වූ පැය 24ක කාලයේදී කොරෝනා ආසාදිත මරණ 232ක් වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව එරටින් වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිත සමස්ත මරණ ගණන 4,374ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

අවසන් පැය 24 දී ආසාදිතයන් 8,572 කු හඳුනාගත් බව ද එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීහු කීහ. ඒ අනුව එරටින් වාර්තා වන නව කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සමස්ත ගණන 3,87,623ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ බ්‍රසීලයට පසුව වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ රුසියාවෙනි.

අල්ජසීරා

055