(ටී.කේ.ජී.කපිල )

චීනයේ සිට සිව් වන වතාවටත් වෛද්‍ය ආධාර තොගයක් රැගෙන තවත් ගුවන් යානයක් අද රාත්‍රී කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ ඇති බව චයිනා ඊස්ටන් ගුවන් සේවයේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ කළමනාකරු යූස්ටස් සිල්වා මහතා පැවසීය.

මෙම වෛද්‍ය ආධාර තොගය රැගෙන චීනයේ ෂැංහයි නුවර සිට චයිනා ඊස්ටන් ගුවන් සේවයේ එම්.යූ.- 231 දරන ගුවන් යානය කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි.

මෙම වෛද්‍ය ආධාර අතර ආරක්ෂිත මුඛ ආවරණ සහ හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගනු ලබන ඖෂධ සහ උපකරණ ඇතුළත් ඇසුරුම් 1006 ක් මෙම ගුවන් යානයෙන තිබූ බව යූස්ටස් සිල්වා මහතා පැවසීය.

මෙම වෛද්‍ය ආධාර තොගය කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ ගබඩා වල තබා හෙට දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය මගින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත භාර දීමට නියමිතව ඇති බව යූස්ටස් සිල්වා මහතා කීය.