කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1486 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 15 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1471 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 2 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 716 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 745 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.