ඉන්දියාවේ දුම්රිය කිහිපයක් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රථිකාර කිරීමේ වාට්ටු බවට නවීකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි එරට බලධාරීහු පවසති.

මේ වනවිටත් ආදර්ශයක් ලෙස එක් දුම්රියක් නිරෝධායන පහසුකම් සහිතව සකස් කර ඇතැයි ඉන්දියානු ජාතික දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඉන්දියාවේ දුම්රිය කළාප 16ක් ඇති අතර එක් කලාපයකින් දුම්රිය 10 ක් බැගින් මෙම කාර්යට යොදා ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ඉන්දියාවේ මේවනවිට කොරෝනා වයිරස රෝගින් 873ක් තහවුරු වී ඇති අතර මරණ 19ක් වාර්තා වී තිබේ.

(රොයිටර් පුවත් ඇසුරිණි - 085)