කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මියගිය ගණන 16,600 ඉක්මවා ඇත.

ඒ අනුව කොවිඩ්-19 හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් දෙවැනියට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙනි. එරටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ ගණන 16,686කි.

බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියෙන් අවසන් වූ පැය 24 ක කාලයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් වාර්තා වූ මරණ ගණන 1,783කි. අඟහරුවාදා, බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා යන දින ත්‍රිත්වයේදීම පැය 24ක් ඇතුළත ඇමෙරිකාවෙන් වාර්තා වූ මරණ ගණන 1,700 ඉක්මවා ගියේය.

ලොව පුරා පැතිර ගොස් තිබෙන නව කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන්නේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙනි. අද පස්වරු 3.30 වනවිට එරටින් වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ ගණන 466,299ක් විය. දෙවැනියට ස්පාඤ්ඤයෙන් ද තෙවැනියට ඉතාලියෙන් ද වැඩිම ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වේ.

ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයන්ගේ ගණන 157,022ක් වූ අතර ඉතාලියෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ ගණන 143,626ක් විය.
වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ ඉතාලියෙන් වන අතර එරටින් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාව 18,279කි. තෙවැනියට වැඩිම මරණ ගණනක් වාර්තා වන්නේ ස්පාඤ්ඤයෙනි. එරටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ ගණන 15,843කි.
ලොවපුරා සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වනවිට දහසය ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් ඇත. 

අද පස්වරු වනවිට වාර්තා වූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,614,405කි. ලොවපුරා කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 96,873ක් වූ අතර කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී සුව වූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 362,409ක් විය.
 

055