ඇදිරිනීතීය ඉවත් කෙරුණු ප්‍රදේශයන්හි ජනතාව අතවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නගරයට  පැමිණ පෝළිම් වල සිටිමින් අවශ්‍ය භාණ්ඩ රැගෙන ගිය අයුරු දකින්නට ලැබිණි.

ඔවුහු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව  සිය අවශ්‍යතා ඉටු කර ගත් අයුරු පෙනෙන්ට තිබිණි.
 
බදුල්ල නගරය
ඡායාරූප ප්‍රසාද් රුක්මල්
(පොලිස් නිලධාරියෙකු මහජනතාවට මීටරයක් දුරින් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙමින්)
 

හැටන් නගරය

ඡායාරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ


උතුර

(ඡායාරූප - රොමේෂ් මධුසංඛ)

වවුනියාව
(සිතුම් චතුරංග)

නිකවැරටිය

(ප්‍රියානි මංගලිකා)


බදුල්ල

(ප්‍රසාද් රුක්මාල්)


ඇලිපිටිය

(චන්ද්‍රසිරි ගුණසේකර)


බලංගොඩ-පඹහින්න

(ප්‍රින්ස් රත්නායක)


පොළොන්නරුව- කඳුරුවෙල

(ක.ග. කරුණාරත්න)


මස්කෙළිය

ගාමිණි බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක